شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1397/07/02
اسامي پذيرفته شدگان دوره مدرسي داوري اعلام شد
اسامي پذيرفته شدگان دوره مدرسي داوري ووشو در 2 بخش ساندا و تالو اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ اين دوره مدرسي به همت فدراسيون و در محل آکادمي ووشو به مدت 2 روز برگزار شد.
دوره فوق در راستاي آشنايي و به روز شدن داوران بين المللي کشورمان با قوانين جهاني، برگزار گرديد.
**اسامي پذيرفته شدگان بدين شرح است:
*سانداي آقايان/
گروه A/
علي جهانگيري زاده، غلامرضا مصلح، منوچهر منفرد، عباس حبيب پور، مهدي محمدعلي زاده، محمد نوري، مهرداد شيرازي
گروه B/
احمد فلاح، مجيد خوبياري، مسعود يوسف زاده، وحيد خرمشاد و ابراهيم درتاج

*تالوي آقايان/
گروه A/
حسين حضرتي، توحيد اسديان، صياد حيدري، محمد فتحي راد، سيدزاهد ابراهيمي و تيمور بني طالبي
گروه B/
اکبر صفري، عليرضا بهرمن و حامد کاتوزي

*سانداي بانوان/
گروه A/
محبوبه سالخورده، سيما اشگرف و سامره خليلي
گروه B/
فريبا شادماني، يلدا قهرماني، کبري نيک انديش، فاطمه حبيبي، مژگان صادقي و اعظم عربي

*تالوي بانوان/
گروه A/
سودابه جاويد
گروه B/
ارغوان جلالي و سعاد کاهني و فرشته بني طالبي