شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/11/20
تبريک دکتر علي نژاد به نايب رئيس IOC
دکتر «مهدي علي نژاد» در پيامي انتخاب مجدد «يو زاي چينگ» رئيس فدراسيون جهاني ووشو به عنوان نايب رئيس کميته بين المللي المپيک را تبريک گفت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ووشو؛ «يو زاي چينگ» در مجمع کميته بين المللي المپيک که در جريان المپيک زمستاني در «پيونگ چانگ» کره جنوبي برگزار گرديد، براي چهار سال ديگر به عنوان نايب رئيس IOC انتخاب شد.
بر اين اساس، دکترعلي نژاد رئيس فدراسيون ووشوي ايران و عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني در پيامي اين موفقيت را به «يو زاي چينگ» رئيس فدراسيون جهاني ووشو تبريک گفت.
رئيس فدراسيون ووشوي ايران اين انتخاب را فرصتي ارزشمند براي جامعه ووشوي جهان دانست و ابراز اميدوارى کرد که با مديريت «يو زاي چينگ» گام آخر براى حضور اين رشته در بازى هاى المپيکى را برداشته شود.
دکتر علي نژاد همچنين با خاطر نشان کردن رابطه نزديک فدراسيون ووشو ايران و فدراسيون جهانى ووشو، اين موفقيت را گامى مهم در عرصه بين المللى دانست.