شرکت نرم افزاری بهپردازان اخبار


بازگشت

تاریخ درج 1396/11/24
خطري که از بيخ گوش ووشوي ايران گذشت
رئيس فدراسيون ووشو ايران، گفت: با ديپلماسي بين المللي و تلاشي که انجام داديم، مانع از حذف رقابت هاي سانداي نوجوانان پسران و تغيير سن تالوکاران براي حضور در رقابت هاي جهاني جوانان در برزيل شديم.

دکتر «مهدي علي نژاد» در گفت وگو با روابط عمومي فدراسيون ووشو، تصريح کرد: رقابت هاي ووشوي قهرماني جوانان جهان، تيرماه سال 97 به ميزباني برزيل برگزار خواهد شد.
وي افزود: بر اين اساس، «آنتوني گو» نايب رئيس اجرايي فدراسيون جهاني، هفته گذشته قوانين و مقررات اين مسابقات که مصوب کميته فني بود را براي تصويب نهايي براي اعضاي هيات رئيسه فدراسيون جهاني از جمله من  ارسال کرد.
علي نژاد با اشاره به اينکه در قوانين فوق دو مورد وجود داشت که در صورت تصويب آسيب جدي به تيم ايران وارد مي کرد، توضيح داد: در بخش تالو تمامي رده ها (نونهالان، نوجوانان و جوانان) سني که ووشوکاران مي توانستند به رقابت بپردازند را يکسال نسبت به قبل کاهش داده بودند.
عضو هيات رئيسه فدراسيون جهاني افزود: اين مساله بدان معنا بود که بسياري از تالوکاران ما که در پايان مسابقات قهرماني کشور در دو بخش دختران و پسران شناسايي شده و جواز حضور در اردو را کسب کرده بودند، امکان حضور در مسابقات جهاني را نداشتند.
وي گفت:همچنين برخلاف مصوبه کميته فني که مهرماه در جريان مسابقات قهرماني بزرگسالان جهان در شهر کازان روسيه اتخاذ شده بود، رقابت هاي سانداي نوجوانان پسران از مسابقات جهاني جوانان در برزيل حذف شده بود.
رئيس فدراسيون ووشوي ايران با تاکيد براينکه با اجرايي شدن اين دو مصوبه، تيم ووشوي جوانان ايران با خطري جدي روبرو مي شد، توضيح داد: هرفردي که با قوانين بين المللي آشنايي داشته باشد به خوبي مي داند که مصوبات کميته فني در هيات رئيسه نيز تصويب مي شود، اما با ديپلماسي و رايزني که داشتيم اين مشکل را برطرف کرديم.
وي افزود: با رايزني هاي تلفني و همچنين ايميلي با اعضاي هيات رئيسه جهاني، نايب رئيس اجرايي و همچنين مدير رويدادهاي فدراسيون جهاني، مسئولان با خواسته ما موافقت کردند.
نايب رئيس فدراسيون آسيايي ووشو با بيان اينکه خواسته هاي ايران از جمله حضور سانداي نوجوانان پسران و برگزاري رقابت هاي تالو در همان شرايط سني قبلي مورد تصويب قرار گرفت، گفت: اين مساله به تصويب نهايي رسيد و روز جمعه از سوي فدراسيون جهاني به تمامي کشورهاي عضو ارسال شد.
وي با اشاره به اينکه اعلام شرايط مسابقات جهاني در فاصله پنج ماه به آغاز مسابقات  يکي از ضعف هاي فدراسيون جهاني ووشو است، گفت: بارها در جلسات هيات رئيسه اين نکته را گوشزد کردم که بايد قوانين را يکسال قبل از هر رويدادي تصويب و در اختيار فدراسيون هاي کشورها قرار گيرد.
رئيس فدراسيون ووشوي ايران در پايان، توضيح داد: خوشحالم با تلاش شبانه روزي و ارتباطات بين المللي ايده آل موجود، به آنچه مي خواستيم دست يافتيم تا بدون مشکل در پيکارهاي جهاني جوانان در برزيل حضور يابيم.