شرکت نرم افزاری بهپردازان فرم درخواست کارت هوشمند


فرم درخواست عضویت

رهگیری وضعیت و ویرایش اطلاعات


* از ابتداي سال 1394 شرکت درکليه فعاليت هاي مرتبط با فدراسيون ووشو از جمله مسابقات استاني، کشوري، سبکي، دوره هاي آموزشي، مربيگري، داوري، استاژ هاي فني منوط به ثبت نام در سامانه هوشمند مي باشد.

* جهت ثبت درخواست کد ملي خود را وارد نمائيد.

* توجه داشته باشيد که درخواست هاي غير مجاز پيگرد قانوني خواهد داشت.

* توجه داشته باشيد که پرداخت ها فقط به صورت اينترنتي انجام مي پذيرد.

*توجه داشته باشيد پرکردن فيلدهاي ستاره دار الزاميست.مشخصات فردی


تاريخ درخواست: 1397/11/01  7:37 AM
نام فارسی ورزشکار:  * 
نام خانوادگی فارسی:  *  
نام انگلیسی:  *  
نام خانوادگی انگلیسی:  *  
کد ملي:  *  
نام پدر:  *  
شماره شناسنامه:  *  
محل صدور:
تاريخ تولد://
جنسيت:


اطلاعات ورزشی (فایل های ضمیمه با پسوند jpg باشد حجمشان کمتر از 100 کیلو بایت باشد)


درجه داوری ساندا:          
درجه داوری تالو:       
درجه مربیگری:       
عملی مربیگری:   


         

اطلاعات کارت

وضعیت تحصیلی:
وضعیت تاهل:
نظام وظیفه:
شماره پرونده:
شماره بيمه ورزشي:  


اطلاعات تکمیلی جهت صدور کارت هوشمند


نام استان: *  
آدرس پستی منزل:  *  
شماره همراه:  *  
نحوه پرداخت: